Agata Krasucka

Agata Krasucka

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (Certyfikat PTTPB nr 970), doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, psycholog, pedagog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studia pedagogiczne w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Ukończyła czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym Ter Cognitiva w Krakowie, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie oraz w świetlicach socjoterapeutycznych w ramach pracy z młodzieżą. Swój warsztat pracy doskonali biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami związanymi ze stresem, wypaleniem zawodowym, zaburzeniami snu, zaburzeniami osobowości, problemami z poczuciem własnej wartości oraz problemami w relacjach.

Pracuje pod superwizją.