Aleksandra Sztuka

Aleksandra Sztuka

Lekarz, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTPPB nr 430).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Bhawioralnej.

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia a także czteroletnie szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowym Ter Cognitiva w Krakowie, zgodne ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w psychiatrii, min: w szpitalu psychiatrycznym, ośrodku terapii uzależnień (kierownik oddziału leczenia zespołów abstynencyjnych oraz konsultant psychiatra w ośrodku terapii). Od 2009 roku prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń lękowych, depresyjnych oraz zaburzeń osobowości. Ponadto od wielu lat zajmuje się pomocą osobom po trudnym doświadczeniu porodu, w tym z traumą porodową. Prowadzi wykłady dla kobiet oraz dla profesjonalistów zajmujących się opieką okołoporodową. W ramach szkoły rodzenia “Dobrze urodzić” przygotowuje kobiety do porodu.