Anna Gutowska-Kwaśny

Anna Gutowska-Kwaśny

Absolwentka studiów psychologicznych w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia uprawniającego do uzyskania Certyfikatu Terapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychogeriatrycznym Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w fundacji Anny Dymnej “Mimo Wszystko” oraz w Krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego “Logopromed”. Swoją wiedzę pogłębia biorąc udział w kursach, szkoleniach i konferencjach.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, cierpiących m.in. z powodu zaburzeń nastroju,  zaburzeń adaptacyjnych,  stresu,  zaburzeń lękowych (napady paniki, nadmierne zamartwianie się, lęk społeczny), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, zaburzeń pourazowych i niskiej samooceny.

Pracuje w języku angielskim i polskim.

Swoją pracę poddaje superwizji.