Anna Roman

Anna Roman

Psycholog, psychoterapeuta, obecnie w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku psychologia ze specjalnością kliniczną i neuropsychologią. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu geriatrii i opieki długoterminowej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Pracuje z osobami dorosłymi, cierpiącymi na zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, fobia społeczna, zespół lęku napadowego), zaburzenia nastroju i osobowości. Pomaga osobom doświadczającym trudnych sytuacji życiowych, kłopotów w relacjach, z problemem z samooceną, przeżywającym nadmierny stres oraz takim, które chciałyby lepiej poznać siebie i swoje potrzeby.

Zajmuje się również wspieraniem osób starszych, ich rodzin i opiekunów. Pracuje z osobami przewlekle chorymi, wymagającymi opieki paliatywnej i rehabilitacji poznawczej z powodów neurologicznych. Udziela pomocy rodzinom i pacjentom ze schorzeniami neurodegeneracyjnymi (SM, SLA).

Stale poszerza swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji