Justyna Cyga

Justyna Cyga

Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień (Certyfikat PARPA nr 1554) oraz Terapii Motywującej (Certyfikat PTTM nr 82). Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego.

Doświadczenie zdobywała pracując w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze, w Stowarzyszeniu Dobra Nadzieja w Krakowie, w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego  im. J. Babińskiego oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Oświęcimiu. Obecnie pracuje w dwóch krakowskich Poradniach Leczenia Uzależnień, Współuzależnienia oraz DDA.

Pracuje z osobami dorosłymi, które zmagają się z uzależnieniem, współuzależnieniem, „syndromem DDA”, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniem obsesyjno – kompulsyjnym, zaniżoną samooceną, zaburzeniami odżywiania, a także osobami, które chciałyby wprowadzić zmiany w swoim życiu, jednak brakuje im motywacji.

Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Pracę poddaje superwizji.