Martyna Polak

Martyna Polak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia zgodnego ze standardami European Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła kurs Poznawczo-Behawioralnej Terapii Bezsenności (CBT-I) certyfikowany przez European Sleep Research Society.

Doświadczenie kliniczne zdobywała na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym V Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie, pracując indywidualnie i grupowo z osobami dorosłymi doświadczającymi różnych problemów psychicznych.

Prowadzi terapię osób dorosłych z zaburzeniami snu, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.

Swoją pracę poddaje superwizji.