KONSULTACJA

KONSULTACJA

Spotkanie zakończone wstępną oceną sytuacji i jeśli to możliwe diagnozą kliniczną, dającą podstawę do dalszych działań terapeutycznych. Pacjent po konsultacji otrzymuje konkretne informacje dotyczące dalszej pracy zmierzającej do poprawy jego sposobu funkcjonowania.

Cennik >