SPOTKANIA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

SPOTKANIA GRUPY TERAPEUTYCZNEJ

Podstawowym celem grupy terapeutycznej jest praca nad zmianami własnymi (zrozumieniem siebie), ale dodatkowo, pozwala ona również intensywnie pracować nad umiejętnościami społecznymi takimi jak skuteczna komunikacja, autoprezentacja, otwartość. Kwalifikacja do grupy odbywa się poprzez konsultację indywidualną z terapeutą pracującym z grupą. Grupa liczy nie więcej niż 10 osób, czas trwania jednego spotkania to 2 godziny.

Cennik >