Oliwia Markowska

Oliwia Markowska

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Psychoterapeutka w trackieczteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, zgodnego ze standardami EuropeanAssociation for Behavioural and Cognitive Psyhoterapies. Ukończyła roczne szkolenie z zakresupsychoterapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży.

Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Od kilku lat związana z Centrum Wspierania Rozwoju „Rozwijanka” gdzie pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami; prowadzi szkolenia dla kadryplacówek oświatowych i dla rodziców. Posiada też doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi.

Pracuje z dorosłymi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniemobsesyjno – kompulsyjnym, trudnościami związanymi ze stresem, doświadczającymi trudnych sytuacji życiowych.

Pracę poddaje superwizji.