JAK PRACUJEMY?

JAK PRACUJEMY?

Jesteśmy grupą psychoterapeutów, pracujących zgodnie z założeniami psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Terapia poznawczo-behawioralna (cognitive-behavioral therapy – CBT) to forma psychoterapii, która za pomocą zróżnicowanych metod, o naukowo potwierdzonej skuteczności, pomaga uporać się z różnymi problemami psychicznymi.

Stosując terapię poznawczo-behawioralną korzystamy z technik mających na celu zmianę w obrębie wzorców myślenia, emocji i zachowań. Jest to forma terapii, w której pacjent i terapeuta aktywnie współpracują ze sobą aby osiągnąć pożądane efekty. Ważnym elementem terapii jest nauka rozpoznawania i reagowania na nieprzystosowawcze myśli oraz przekonania. Sesje terapii poznawczo-behawioralnej mają zwykle określoną strukturę.  Terapeuta na podstawie zebranych informacji ustala plan terapii odpowiednio dostosowany do potrzeb pacjenta.  W początkowej fazie terapii szczególny nacisk kładziemy na teraźniejszość.

Można powiedzieć, że ta forma terapii uczy jak być „swoim własnym terapeutą”. Dzięki temu, nie tylko pomaga rozwiązać aktualne problemy, lecz również zapobiegać przyszłym.